ul. Olszewskiego 7, Wrocław

komornik sądowy

Michał Kampa

Witaj na stronie internetowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, Michała Kampy

Komornik Sądowy Michał Kampa

Egzekucja świadczeń
pieniężnych

Komornik Sądowy Michał Kampa

Zabezpieczenia roszczeń
pieniężnych 

Komornik Sądowy Michał Kampa

Zabezpieczenie spadku
i spis inwentarza 

Komornik Sądowy Michał Kampa

Doręczanie
korespondencji sądowej

Komornik Sądowy Michał Kampa

Protokół
stanu faktycznego

Komornik Sądowy Michał Kampa

Urzędowy nadzór
nad dobrowolną publiczną licytacją